Zachraňme rybník Šeberák!

10.11.2014 18:08

Rybník má zůstat rybníkem a příroda má přednost před developery, kteří se nechtějí před ničím zastavit.

Šeberák je proslulý kunratický rybník. Lidé se sem chodí od nepaměti koupat, trávit v létě volný čas. V zimě zase vznikala na Šeberáku řada pečlivě ohraničených a umetených hokejových hřišť, jak pro malé, tak velké. Rybník je útočištěm vodního ptactva, zejména několika ohrožených druhů. Jeho voda je nepostradatelným zdrojem závlahy pro pěstírnu růží a zároveň pro místní věhlasné jahodové sady.

Magistrát hlavního města Prahy - tehdy s Pavlem Bémem v čele zastupitelstva - nedbal žádostí kunratické radnice o možnost odkoupení rybníku. Když jej jeho tehdejší majitel Líšno a. s. nabídl k prodeji (v rámci svého ukončení chovu ryb v něm), zastupitelstvo zastávalo stanovisko, že o rybník není zájem. Ten jakoby "náhodou" následně odkoupila firma, která na místě v současné době plánuje developerský projekt. Za firmou dle všeho stojí mafián Bakala, štědrý sponzor ČSSD, který ustavičně škodí naší zemi.

Mluví se o hausboatech „pro smetánku“. Ať už je plán jakýkoli, faktem zůstává, že firma, jež nyní rybník vlastní, jej několikrát naostro vypustila a nechala pomřít vše živé - uhynuly tak stovky ryb a žab.

Tento proces zmiňovaná developerská firma nazývá „revitalizací“ a dokonce v rámci tohoto procesu získala od Magistrátu hl. města Prahy povolení k likvidaci ohrožených druhů.

 

Miloslav Wolf, DiS.

šéfredaktor PD