V nemocnici na Bulovce ruší dětskou pediatrii

23.07.2012 13:17

               Zdravotnická reforma, kterou provádí již dva roky ministerstvo zdravotnictví, není žádnou reformou, ale bohapustým okrádáním občanů ČR. Po zdražení stovek léků, které již zdravotní pojišťovny od 1. července t.r. nehradí, a které znamená značný zásah do peněženek většiny občanů, kterým reálné příjmy klesají, přichází další fáze vznešeně nazývaná jako redukce lůžkové péče. V praxi to ale znamená, že budou rušena další lůžka, celá oddělení i celé nemocnice, čímž nepochybně dojde k omezení dostupnosti zdravotní péče. Paradoxní na tom je, že pojišťovny vyslaly vzkaz nemocnicím: „Pokud chcete přežít, utrácejte ve velkém a pořizujte přístroje za miliony. Byť je nepotřebujete. Nemocnice, kde nic není, totiž nikomu nebude líto zrušit.“ Stanislav Fiala z Asociace českých a moravských nemocnic k tomu jen bezmocně dodává: "Samozřejmě, že to tak bude. O malé levné nemocnice, které se chovají hospodárně, tady kromě běžných lidí nikdo nestojí."

               Nás Pražanů se dotkne zejména nejnovější návrh pojišťoven na uzavření lůžkového oddělení pediatrie v nemocnici na Bulovce.  S tímto návrhem zásadně nesouhlasí nejen vedení nemocnice, ale i radnice spádových městských částí a magistrát Hl. m.  Prahy. Za zachování pediatrie se vyslovily i některé odborné organizace jako Česká pediatrická společnost,  Neonatologická společnost, Odborná společnost dětských praktických lékařů a další.  Do spádových oblastí Bulovky přitom nepatří pouze Praha 8, na jejímž území se nachází, ale i Praha 7, Praha 9 a některé obce Středočeského kraje, což zahrnuje cca  200 až 300 000 obyvatel. Navíc se očekává omezení provozu pediatrických oddělení ve středních Čechách – v Brandýse n./L., Roudnici, Slaném a Rakovníku.

               Pediatrie nemocnice Na Bulovce je vysoce profesionální pracoviště, navíc výukového typu, které je provázané s ostatními částmi nemocnice, zejména s novorozeneckým oddělením nebo špičkovým pracovištěm infekční kliniky. Na třiceti lůžkách se ročně vystřídá přes patnáct set dětských pacientů, 20 000 dětí ročně navštíví ambulantní část, v porodnici Na Bulovce se ročně narodí přes dva tisíce dětí. Pokud by byla zrušena, bezpochyby by to vedlo ke ztížení dostupnosti zdravotní péče pro dětské pacienty, které by rodiče musely dopravovat přes celou Prahu do nemocnice na Vinohrady, do Motola nebo do Krče, což při dopravní propustnosti Prahy je velmi obtížné, může to znamenat zhoršení zdravotního stavu dítěte a někdy i vážné zdravotní komplikace, a v neposlední řadě to znamená další někdy nemalé náklady v už tak našponovaných rozpočtech rodin s dětmi.

               Zdravotní pojišťovny, které spravují nemalé prostředky našich občanů, vybírané na zdravotní pojištění vydírají nemocnice a skrze ně nás všechny, kteří je živí, že pokud zdravotnická zařízení nezredukují počet lůžek a tudíž nepřistoupí na jejich podmínky, neuzavřou s nimi nové smlouvy. Toto jednání zdravotních pojišťoven lze považovat za protiústavní, neboť dle čl. 31 Listiny základních práv a svobod má každý občan má právo na ochranu zdraví. A právo na ochranu zdraví mj. zahrnuje také zajištění adekvátní dostupné lékařské péče, zvláště pak u dětí a starších osob.

 

Štěpánka Fotrová
DSSS Praha