Sedm důvodů proč volit DSSS

24.10.2013 17:00

1. Hlas pro DSSS je hlasem národním

Hájíme české národní zájmy a suverenitu národa. Blaho českého lidu je pro nás víc, než zájmy Bruselu. Požadujeme referendum o vystoupení z EU a NATO a zároveň chceme zachovat Českou korunu jako naše národní platidlo. Jsme proti vysílání českých vojáků na zahraniční okupační mise. Chceme důsledně omezit imigraci tak, aby u nás mohli žít pouze cizinci, kteří budou pro naši zemi přínosem a ne zátěží. Jako jediní klademe důraz na přednostní zaměstnávání Čechů, Moravanů a Slezanů. Pokud není dostatek práce pro naše lidi, tak si nemůžeme dovolit zaměstnávat cizince.

2. Hlas pro DSSS je hlasem sociálním

Je ostudou, že se stát neumí kvalitně postarat o lidi, kteří zde celý život pracovali a platili daně. Důchody jsou v současnosti spíše špatný žert, než reálný příjem, ze kterého by se dalo slušně vyžít.
Danou situaci dobře parafrázuje vtip: „V Německu dostane důchodce 2000 euro měsíčně. Za bydlení, léky a potraviny zaplatí 1100 euro, co udělá se zbývajícími penězi vládu nezajímá. V ČR dostane důchodce 9000 korun. Za bydlení, léky a potraviny zaplatí 12.000 korun, kde sežene zbývající peníze vládu nezajímá.“ (Čísla jsou ilustrativní).

Celý sociální systém je u nás nastavený tak, aby zvýhodňoval nepřizpůsobivé, zatímco s lidmi, kteří se, často ani ne svoji zásluhou, dostali do těžké životní situace se nikdo nebaví. Exekutorská mafie se lidem směje do očí. Zatímco lidé nedostávají první tři dny nemocenskou, vynakládá stát desítky miliard korun na církevní restituce. Pro Dělnickou stranu není sociální spravedlnost jen součástí názvu, ale i základním myšlenkovým principem.

3. Hlas pro DSSS je hlasem svobody

Jako jediní prosazujeme požadavek, aby všichni občané naší vlasti měli stejná práva, ale i povinnosti. Odmítáme pozitivní diskriminaci jako rasistický nástroj útlaku. Požadujeme objektivní informování občanů pomocí nezávislých médií. Nenutíme nikoho, aby s námi souhlasil. Chceme jen, aby si lidé v naší zemi mohli svobodně vytvořit svůj názor na základě nezkreslených informací. Odmítáme jakékoli politické procesy a souzení lidí za jejich názory a výroky. Nikdo nemůže lidem nařizovat, co si mají myslet.

4. Hlas pro DSSS je hlasem lidu

Jako jediná politická strana aktivně reagujeme na žádosti lidí v naší zemi o podporu. Jsme jedinou stranou, která se v ulicích měst staví za právo českých občanů na důstojný život. My před volbami nepotřebujeme rozdávat koblihy v metru, nebo párky na náměstích. Jsme v ulicích celý rok a stále upozorňujeme na problémy lidí v některých lokalitách a soustavně vytváříme tlak na radnice, aby byly nuceny řešit dané situace. Kdo jiný se kdy zastal občanů naší vlasti?

5. Hlas pro DSSS je hlasem jistoty

Když volíte naši stranu, tak víte, koho volíte. Nejsme narychlo uplácaný marketingový projekt jako ANO 2011, nebo Úsvit. Neplatíme si výzkumy veřejného mínění, které by nám určovaly, co máme říkat, jak se máme usmívat, nebo co máme na billboardech slibovat. Působíme zde přes deset let a naše názory a stanoviska jsou neměnná. Vzpomeňte si na Věci veřejné a jejich sliby a nesedněte na lep novým rychlostranám, ve kterých Vám miliardáři odtržení od reality slibují, že bude líp.

6. Hlas pro DSSS je hlasem protestu

Původní Dělnická strana byla jako jediná politická strana na druhý pokus rozpuštěna Nejvyšším správním soudem na návrh Vlády ČR. Naši čelní představitelé byli souzeni za výroky, pod kterými by se podepsalo 95% občanů naší vlasti. Média o nás informují záměrně zkresleně, nebo případně vůbec. Oni vědí, že jsme jediná nezkorumpovatelná opozice, a proto se nás bojí. My se nenecháme koupit ani zastrašit. Naše myšlenky vycházejí z našeho přesvědčení a ne z touhy po korytech. Oni vědí, že jim jako jediní nebudeme ustupovat a že nás nemohou kontrolovat, a proto sahají k represím. Hlas pro DSSS je hlasem proti systému, který nám zde vládne. Pokud nejste spokojeni s tím, jak nám zde všemocní mediokrati od sametové revoluce vládnou, tak věřte, že je ničím nenaštvete více, než hlasem pro DSSS.

7. Hlas pro DSSS je hlasem pro budoucnost

Hlas pro DSSS není hlasem ztraceným, ani v případě, že bychom nezískali 5% hlasů nutných pro vstup do Poslanecké sněmovny. Důležité jsou i hranice 1,5% a 3% (kterou jsme v krajských volbách překonali). Už při zisku 1,5% má každá strana nárok na státní příspěvek na svoji další činnost. Daný příspěvek by nám umožnil urychlit další zkvalitňování činnosti a propagaci strany. Byl by to zároveň dobrý impuls pro komunální volby v příštím roce, kde jak věřím, zasednou naši zástupci na mnoha radnicích po celé zemi, aby mohli pozitivně ovlivňovat život v dané lokalitě. Hlas pro DSSS je tedy hlasem pro lepší budoucnost. Pro každého vlastence by číslo 18 měla být jasná volba.

Jiří Petřivalský

Volební lídr DSSS v Praze