Rozhovor s aktivistou AN Severovýchod

15.03.2012 13:49

 

 

  1. Jste členem hnutí Autonomní nacionalisté. Co bylo impulsem pro vaše zapojení do činnosti AN?

 

Hned pro začátek bych rád podotkl, že Autonomní nacionalisté (dále jen AN) nemají žádné pevné členství, tudíž se za AN může považovat defacto každý, kdo sdílí stejné názory, postoje a chce být nějakým způsobem aktivní v propagaci našich myšlenek.

 

Co bylo osobně mým impulsem? Možná to bude znít primitivně, ale první zkušenosti s cikánskou menšinou. Jelikož jsem jako malý bydlel s rodinou ve čtvrti, kde jsme byli v podstatě slabou menšinou, konfikty byly takřka každý den. Ve mně to vřelo, ale nemohl jsem to nějak moc ventilovat. Proto jsem se začal zajímat tehdy o subkulturu skinheads a skrz toho jsem se dostal až k pro-národně orientované mládeži. Na AN mě tehdy zaujala jejich rétorika, vystupování  i image. Snažil jsem se nějakým způsobem spojit s dalšími mladými lidmi ze svého okolí a po nějakém čase jsme zformovali i první regionální organizovanou autonomní skupinu. Tehdy ještě ne přímo AN, ale stála na stejném základu.

 

  1. AN jsou orientováni zejména na mládež. Co je hlavní náplní činnosti?

 

Činnost AN je hodně různorodá a tak si může každý v podstatě vybrat, jakým způsobem ten dotyčný může nejlépe oslovit své okolí a tím propagovat naše názory. Někdo rád operuje v ulicích (lepení letáku, nálepek), někdo raději komunikuje s lidmi, někdo je na ekologii, jiní zase rádi pomáhají potřebným (podpora psích útulků, sociálně slabším rodinám…) Každý, kdo chce být aktivní si své uplatnění určitě najde.

 

  1. Jak byste charakterizoval členskou základnu AN?

 

Jak jsem již avizoval výše, nemáme žádné pevné členství, proto je těžké přesně charakterizovat členskou základnu. Je vítán každý, kdo nesouhlasí se stávajícím systémem a komu není lhostejný osud našeho národa a celé Evropy. Nesoudíme lidi podle vizáže, ale podle jejich charakteru. Nejsme žádnou subkulturní skupinou.

 

  1. V čem je podle Vás přínos mládežnických organizací pro politické strany?

 

Obrovský. Výchova mládeže je nesmírně důležitá. Je potřeba připravit mladé lidi a hlavně je nasměrovat tím správným směrem. Pak je na nich, jakou cestu si zvolí. Zda vstoupit do politiky, či stranu podporovat jinak. Mladí lidé v politice jsou vždy oživením a jejich názory a připomínky by se měly brát na zřetel. Mládež je budoucnost našeho národa!

 

  1. AN jsou vnímáni jako součást krajně pravicového spektra. Jaký je Váš názor na takový příměr a na nálepku neonacistů?

 

Dělení na levici a pravici je takový přežitek. Toto dělení v zásadě neuznáváme a proto se nepřikláníme na žádnou stranu. Kdybychom to brali do detailů, tak současná pravice je silně pro-kapitalistická a my se netajíme svým odporem vůči kapitalismu, na druhou stranu pod levicí si lidé představí komunisty, tak podle tohoto dělení jsme asi zlatý střed =)

 

Systém se brání ze všech sil a proto mu nezbývá nic jiného, než označovat nepohodlné lidi za neonacisty. Lidé si pod tímto pojmem představí ty nejhrůznější věci a to systém moc dobře ví. Pokud by se lidé přestali bát neonacismu, vymysleli by si určitě zase jinou nálepku…

 

  1. Jak vůbec hodnotíte dnešní mládež, její priority a hodnoty?

 

Dnešní mládež je vesměs obrazem současného systému. Pojmy jako tradice, rodina jsou jim již většinou cizí. Nemůžeme hledat ale chybu přímo v mladých lidech, ale spíš v jejich výchově a vlivu okolí. Kdysi bylo normální po 20. roku života založit rodinu, dnes? Jsou důležitější věci, třeba diskotéky, drogy, alkohol apod. Když už i z tohoto vyrostou, je na řadě kariéra. Rodina až na posledním místě. Je smutné, jak nás dokázal kapitalismus a konzum zkazit. Proto právě AN zaměřují svou propagaci na mladé lidi. Aby jim ukázali i jiné hodnoty, jinou cestu a jiný smysl života. Naši předkové za nás ve válkách, bitvách pokládali i životy, bojujme i my za budoucnost našich potomků!

 

 

  1. Kdo je Vaším politickým vzorem a kdo ovlivnil Vaše názory a myšlenky?

 

 

Politický vzor přímo nemám. Nechci jen slepě někoho kopírovat a následovat. Své názory a postoje si musíme každý utvořit sám a snažit se být jedineční. Z historie nesmíme vycházet, ale musíme se z ní poučit. Náš boj není zdaleka prohraný. To, že jsme pronásledováni a souzeni tímto systémem nám jasně ukazuje, že z nás mají strach a bojí se našich myšlenek. Bojí se, že by lidé přišli na to, že je tento systém již přes 20 let denně jen obelhává a bere jim jejich svobodu. Proto nesmíme polevit, náš čas určitě přijde!

 

 

  1. Jak se díváte na soužití s menšinami, zejména s romským etnikem?

     

Soužití různých kultur je vždy velmi složité. Vždy si budeme více rozumět s člověkem, s kterým nás něco spojuje. Multi-kulturní společnost, kterou chtějí vytvořit různí pseudohumanisté je naprostý nesmysl. Každá kultura je něčím výjimečná a jedinečná. Proto si myslím, že by se ta jedinečnost neměla ničit. Původní Evropská civilizace pomalu a jistě vymírá, tento proces se bude těžko zastavovat, ale nic není ztraceno!

 

Co se týče cikánů, tak výsledky "soužití" pocituje většina lidí na vlastní kůži. Dokud ale budou mít zastání na úřadech a ve vládě, nic se bohužel nezmění. Možná jsem utopista, ale přál bych si, aby jednou měli cikáni svůj vlastní stát, aby mohli všem ukázat, jak se o sebe umí postarat. Bohužel, toho se nikdy nedočkáme. Jsem si ale vědom, že mezi cikány jsou i slušní a vzdělaní lidé. Právě ti by se ale měli nejvíc ohradit proti chování svých soukmenovců. Ale ne tak, že budou označovat všechny za rasisty, ale nejprve si udělat pořádek mezi svými! Pokud nám tento problém přeroste "přes hlavu" může se za pár let stát, že budeme cizinci ve vlastní zemi... Možná by nebylo od věci položit takovou nezodpovězenou otázku k zamyšlení, jak si myslíte,že by se k nám cikáni chovali jako k menšině?