Projev, který na sobotní demonstraci v Praze nesměl zaznít

22.09.2016 13:54

V rámci solidarity mezi národy a společného boje vlastenců byl na sobotní demonstraci do Prahy pozván i náš kamarád, nejznámější americký vlastenec a předseda jediné národní opoziční strany v USA pan Matthew-John Heimbach. Možnost jeho vystoupení se nakonec zdála pořadatelce akce a kandidátce Národní demokracie Lucii Haškové jako moc "kontroverzní", takže i přes její předchozí slib Matthew nedostal prostor pro svoji řeč. Podrobněji jsme o situaci informovali (ZDE). Přinášíme Vám tedy jeho výborný projev alespoň v písemné formě. 

 

Kamarádi,
 

jmenuji se je Matthew Heimbach a jsem předseda Tradicionalistické  strany pracujících. Je mi ctí tady dnes být s vámi kamarády jako kolega v boji za budoucnost evropského lidu. Představujeme odpor proti kapitalistickému a komunistickému vykořisťování, jsme odpor proti globalismu, jsme odpor, který se odváží postavit a bude ochoten obětovat vše pro naši víru, naše rodiny a náš lid. 

I když jsme od vás v Americe odděleni Atlantským oceánem, my bílí Američané nebudeme nikdy skutečně odděleni od Evropských bratrů a sester, protože nás všechny poutá dohromady společně sdílená krev, dědictví a osud. Evropané po celém světě, od Evropy, Jižní Afriky, Severní Ameriky po Latinskou Ameriku, Austrálii a Nový Zéland jsou jedna velká rodina.
A proto jsem tak rád, že tu stojím s vámi, nejen mými kamarády, ale i bratry a sestrami.

 

Tradicionalistická strana pracujících je jediná nacionalistická strana v Americe, která bojuje za nejlepší zájmy bílých Američanů. My jako strana jsme sociální, národní a radikální; stavíme se proti silám levice i reakce. Pouze prostřednictvím skutečného nacionalismu mohou naši lidé zajistit naši budoucnost, a to je naším mottem.

 

Jsme politická strana, ale nejsme politici v tradičním slova smyslu. V Americe i v Evropě definujeme "politiky" jako zrádce lidu, kteří prodali své duše globalistům za třicet stříbrných. V Americe jsou naši lidé drceni tlakem našich politiků. Ve skutečnosti, jsou také vaši lidé tady v obležení našich politiků. Omlouvám se za to.

Desítky milionů imigrantů ze třetího světa zaplavily naše komunity, to vše proti vůli a přání lidí. Tato demografická invaze způsobí to, že bílí Američané v národě, který jsme založili pro naše potomstvo, se stanou v příští generaci menšinou.

 

Ulice našich měst jsou v plamenech a davy barevných střílí do bílých policistů a útočí na nevinné bílé muže, ženy a děti.

 

Naše pracovní místa byla odeslána do zámoří v kapitalistickém "závodu ke dnu" od nadnárodních korporací, takže doma zůstalo jen málo pracovních příležitostí a také mzdy pro naše lidi jsou stále nižší a nižší.

 

Politici legalizovali proti bílým Američanům diskriminaci jak na univerzitách tak i na pracovišti, kde jsou všechny ostatní etnické skupiny zvýhodněny.

 

Vedení obou hlavních stran Republikánů i Demokratů je placeno z kapes zrádců a globálního kapitálu. Obě působí jako agenti cizích sil, které nás vhánějí do nekonečné války po celém světě, za účelem shromažďování válečných zisků za cenu krvácení a umírání našich lidí.

 

Stojím tu dnes s vámi v solidaritě, protože vím, že čelíte stejné situaci zde v Evropě. Bílým Američanům vládne zkorumpovaná federální vláda ve Washingtonu D.C. V Evropě zase trpíte pod patou boty Brusselu a Evropské unie.

 

V Americe i zde v Evropě nás okupují stejné skupiny elit. Jako Američan mohu říci, že jsme více než sto let pod okupací bankéřů. Ale děsuplné noci okupace se blíží ke svému konci, protože se na obzoru zvedá svítání nacionalismu.

 

Okupace našich národů skončí, protože bezpočet Evropanů uslyší výzvu k akci a zaujme nacionalistický postoj. Mohou na nás útočit ve svých zkorumpovaných médiích, mohou nás pronásledovat u jejich falešných soudů a mohou nás dokonce zabít; ale my se nikdy nevzdáme, protože naše síla a vůle je silnější než jakékoliv zbraně v jejich arzenálu.

 

Naše věc je spravedlivá, naše věc je pravdivá, naše věc ctí obě zásady božího práva, tedy naše lidové tradice a přirozené právo.  A protože je naše věc spravedlivá a jsme pro ni ochotni obětovat všechno, tak nás čeká vítězství v tomto boji.

 

Jsem zde, abych prohlásil, že už "NIKDY ZNOVU" spolu nesmí evropské národy válčit. Už nikdy se nenecháme lichváři znovu rozdělit a nahnat do bratrovražedných válek. Když Evropané bojují mezi sebou, bankéři jsou jediní, kteří vyhrají.

 

V tomto boji budeme jako Evropané stát a bojovat společně, jako bratři ve zbrani; proti našemu společnému nepříteli a pro sdílenou budoucnost našich lidí.

 

Uděláme to tím, že budeme pracovat proti institucím, které nás drží v zajetí globalistů. Jak nám Britové statečně ukázali, mohou si národy v Evropě odhlasovat opuštění Evropské unie a odhodit okovy dluhového otroctví a zahraniční kontroly a znovu tak získat suverenitu ve své vlastní zemi.

 

Nebudeme přihlížet, jak jsou naše ženy znásilňovány gangy cizinců, jak krev našich lidí teče v ulicích v důsledku teroristických útoků, a jak je ničena budoucnost našich dětí oligarchy. Vždy jsme jako Evropané odpověděli na výzvu k boji za naše ženy, naše děti a naše národy.

 

S duchem, který běží v naší krvi Karla Martela, obránců Vídně, a bezpočtu bitev v průběhu věků; budeme opět pevností v obraně našich lidí a naší země.

 

Já vím, že vy, mí kolegové vlastenci, se snažíte opustit Evropskou unii a jednou až budou tito odporní hadi, maskující se jako bruselští úředníci odstraněni, bude Evropa opět svobodná a vstoupí do nového věku míru a prosperity.

 

V Americe máme rostoucí hnutí za nezávislost na naší zkorumpované vládě. V Texasu, obrovské množství Texasanů vyzývá k "Texitu" nebo volá po odtržení, takže Texas by se mohl opět stát nezávislým národem.

 

Po celé Americe se každý den více bílých Američanů probouzí s uvědoměním, že nás politická garnitura nezastupuje a že pro politiky jsou jejich první a jedinou prioritou zájmy Wall Street a nikoli tedy blaho lidu.

V tomto duchu následujeme příkladu vás, našich evropských kamarádů a budujeme a rozvíjíme své vlastní hnutí za nezávislost.

 

Jen skrze sebeurčení můžeme opět přinést zákon a pořádek do našich ulic a zajistit budoucnost pro naše lidi a řídit nezávisle své vlastní záležitosti.

 

My všichni v Americe, Evropě a ve všech svobodných národech bojujeme proti stejnému nepříteli na stejné barikádě. A pokud budeme držet spolu, naše vítězství je jisté.

 

Kamarádi, děkuji moc za příležitost k tomu zde dnes promluvit. Pojďme všichni společně kupředu zajistit vítězství pro naše lidi.