Prahou prošel průvod stovek nacionalistů

02.05.2012 22:15

Letošní nacionalistickou prvomájovou akci pořádala již tradičně DSSS společně se svojí dorosteneckou organizací Dělnickou mládeží. Po roční pauze jsme měli čest přivítat nejvýznamnější dělnický svátek opět v Praze.

Anarchisté také tradičně zneužili nedokonalý zákon o shromažďovacím právu a zabrali si pro sebe celé centrum města. My jsme proto nahlásili naši akci do ulice Na Můstku, která ústí na Václavské náměstí. Kolem třinácté hodiny se na místě začínají scházet první účastníci akce. Pořadatelé shromáždění zároveň staví pódium pro řečníky a také info stan, ve kterém jsou k dostání Dělnické listy, Pražský dělník, brožura s programem strany, či kniha pana předsedy. Dále je zde možnost podepsat petici pro kandidaturu Tomáše Vandase na prezidenta ČR, finančně přispět na chod strany, či se zdarma občerstvit nealkoholickými nápoji.

Skoro letní idylku trochu kazí policie ČR, která uzavírá oba východy ulice Na Můstku, což odrazuje značný počet lidí od návštěvy shromáždění a zároveň nám nabízí místo panoramatického výhledu na Václavské náměstí jen pohled na policejní dodávky.

Krátce po 14. hodině akce začíná. Jako první se svým projevem vystupuje předseda DSSS Tomáš Vandas, který ve své řeči například uvedl:

"Na podzim nás čekají volby do krajských zastupitelstev. Bude to v poločase vládního období a já doufám, že mnohým našim občanům se již otevřely oči natolik, aby si uvědomili, že volit stále stejnou sebranku podvodníků a korupčníků není řešení. Řešením je volit opozici, ale skutečnou, ne tu zkorumpovanou v podobě socialistů a komunistů. Opozici, která je v očích režimu nepohodlná a všichni víme proč. Pro svoji nekompromisnost, pravdivost a stálost názorů.

Věřím, že dokážeme kormidlo v naší zemi otočit a nasměrovat tuto zemi pod vládu, která bude národní, sociální a bude jí záležet na občanech naší země. Věřím, že přijde doba, kdy tu nebudou rozhádané politické strany, ale jen jeden sebevědomý národ!"
Celý projev si můžete přečíst ZDE.

Jako druhý na akci vystoupil zástupce NPD z Bavorska (Národně demokratická strana Německa www.NPD.de) Simon Preisinger, který kromě sociálního tématu akce rozebral i výhledy naší spolupráce do budoucna:

"Snahy o Německo-České propojeni mezi NPD a DSSS pokračuji intenzivně dále. My vedeme společný přeshraniční boj i přes jazykové bariéry. Náš cíl je svobodná Evropa, bez vykořisťovatelského kapitalismu, bez integračního šílenství a bez sociálního vykořisťování vlasteneckých dělníků a jejich rodin.

Poté již následovala první hudební vložka člena vedení DSSS a uznávaného vlasteneckého zpěváka Ladislava Budze, který celou akci hudebně výborně doprovázel. Jako další vystupuje s projevem předseda DM Erik Lamprecht, který například uvedl:

"Zdá se až neuvěřitelné, jak jednoduše se daří chamtivcům ovládajícím světové i tuzemské dění tahat lid za nos. Když před posledními parlamentními volbami vtloukali lidu odpor k socialistům a liberálně pravicové strany byly veřejnosti předhozeny jako jediná možná záchrana před zadlužením státu, lidé sežrali tento naviják i s návnadou a dali zelenou protičeské politice v podobě zreformovaného hospodářství, které není ku prospěchu ani jednotlivým lidem, ani českému státu, ale pouze kapitálu a těm, kteří z něj těží."

V půlce Erikova projevu bohužel došlo ke smutnému incidentu, kdy kolem našeho povoleného politického mítinku procházel průvod anarchistů, z nichž některým očividně nesvědčila kombinace sluníčka a popíjení od ranních hodin. Anarchisté jako obvykle projevili naprostý nedostatek základní úcty k majetku či zdraví lidí a začali po účastnících našeho shromáždění házet lahve a dlažební kostky.

Několikaminutový incident, při kterém policie nesmyslně zasáhla spíše proti našim lidem, než proti ultralevicovým násilníkům se naštěstí obešel bez vážnějších zranění. Největší šrámy tak utržila německá novinářka, která skončila s rozbitou hlavou a kameraman České televize, který si k nám přišel posléze stěžovat na "feťácký odpad". Jsem si jist, že toto "ohromující vítězství" budou anarchisté ještě dlouho oslavovat.

I když asi ne všichni. Část Německých Antifa chudáků, kteří zde byli podpořit své české anarchistické soudruhy,  nestihla dost rychle odcestovat z naší krásné republiky a tak jim bylo na Hlavním nádraží vysvětleno, že zde nejsou vítáni. Česká Antifa při této příležitosti opět projevila svůj charakter a z nádraží utekla a nechala tam své Německé kolegy o samotě. Bude jistě zajímavé sledovat, jak se toto promítne do jejich dalších vztahů.

 

Po tomto narušení mohla akce pokračovat. Se svým projevem jako další vystoupil předseda Pražské organizace DSSS Jiří Petřivalský, který na závěr své řeči uvedl:

 

"Dnes tu stojíme společně a vůbec nezáleží na stranické příslušnosti, či subkultuře. Jsme tady, abychom vyjádřili nesouhlas se zkorumpovaným režimem, který nás okrádá a zotročuje. Tohle město je naším městem, tahle země je naší zemí, Evropa patří Evropanům. Nastane čas, kdy opět získáme naši hrdost a vezmeme si zpátky naši vlast. Přijde i čas zúčtování se všemi, kteří záměrně ničili naši zemi. A přátelé, ten čas se blíží a my budeme u toho až to nastane."

 

 

 

Poté byla na programu další hudební mezihra následovaná vystoupením místopředsedy NPD Karla Richtera. Otec pana Richtera dříve žil v Čechách a sám Karl překvapil účastníky akce poměrně solidní češtinou, ve které přednesl svůj projev:
 

"Milí přátelé, drazí spolubojovníci

 Je pro mne mimořádnou ctí, že tu dnes u příležitosti 1. Máje k Vám, na akci DSSS mohu promluvit. Rád bych řekl, že by to pro nás mělo být v podstatě samozřejmostí, jsme společně v centru Evropy a tak si dnes podejme ruce a stanovme si výzvy, které jsou požadavky k oběma našim národům.

V posledních letech jsme stále zažívali, že nás kamarádi z Čech podporovali v Německu nezištně, plni odhodlání a idealismu, když jsme vedli předvolební boje.

Samozřejmě si i my v Německu v posledních letech všímáme, jakému boji jste vy ve vlastní zemi vystaveni a jak se Vám vládnoucí síly pokouší znesnadnit život, kde jen to jde."

Na závěr projevové části vystoupil s příspěvkem místopředseda DSSS pan Jiří Štěpánek, který například uvedl:

"Mluvíme-li dnes o sociálních jistotách, musíme mít na paměti, že nemluvíme o dávkách vyplácených nepřizpůsobivým, kteří jen natahují ruku a vydírají stát stížnostmi do Bruselu. Občan republiky musí mít jistotou, že v pracovním právu je zákon na jeho straně, že se nedělají zákony, které spíše nahrávají zaměstnavatelům, kteří mohou snadněji vyhazovat lidi z práce. ODS a její spřaženci udělali ze Zákoníku práce brožurku, kde zaměstnanec má jen povinnosti, ale žádná práva."

Poté už se začal řadit průvod, který následně vyrazil přes Václavské náměstí směrem na Jiřího z Poděbrad. Během pochodu zaznívala řada tradičních hesel, ale přibyla i některá nová, například "Vláda peněz - zánik tradic", či "Svoboda - identita - solidarita". Bohužel jsme se plně nevyhnuli ani heslům typu "Cikáni do práce", která na naší prvomájovou akci skutečně nepatří.

 

Průvod stovek nacionalistů byl zakončen na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde si vzal závěrečné slovo pan předseda Vandas, který poděkoval všem za jejich účast a podporu a následně shromáždění oficiálně ukončil. Celý letošní nacionalistický první Máj tak můžeme určitě vnímat i přes některé nedostatky pozitivně. Dokázali jsme společně, že představujeme jedinou skutečnou pronárodní opozici vůči zkorumpovanému režimu. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci akce a samozřejmě také jejím účastníkům. Když půjdeme nadále svorně kupředu, tak jednou budeme triumfovat.

FOTOGALERIE Z AKCE

 

Tiskový odbor DSSS Praha