Otevřený dopis prezidentovi České republiky ohledně ESM

18.09.2012 00:06

Vážený pane prezidente,

s velkým znepokojením sledujeme, podobně jako mnoho našich spoluobčanů, nejnovější vývoj v Evropské unii, jejíž je Česká republika členem. Velké znepokojení a obavy v nás vzbuzuje zejména stále rostoucí zadlužování některých členů Unie a způsob řešení této situace, kterým má být ESM.

 

ESM bude jen dále prohlubovat zadlužování již tak předlužených zemí, které budou vytvářením dalších dluhů vykupovány ze starých dluhů namísto toho, aby jim bylo umožněno z eurozóny svobodně vystoupit a provést restrukturalizaci, popř. řízený bankrot. To vše na úkor evropských daňových poplatníků.

 

ESM vzniká jako další občany nevolená byrokratická instituce, jejíž orgány (i jejich členové) a zaměstnanci požívají absolutní imunitu a nikomu se z výkonu svých funkcí nezodpovídají. O vzniku ESM nerozhodli občané Unie, nýbrž byrokraté v Bruselu a posvětili ji národní parlamenty, které k tomu ovšem nedostaly mandát od voličů. Tato instituce může kdykoli bez odvolání rozhodnout o navýšení základního kapitálu členských států, což může být pro malé a střední země, mezi které patří i Česká republika, likvidační.

 

Možná namítnete, že ČR v tuto chvíli není členem ESM, neboť členy jsou pouze členské státy eurozóny a tudíž se jí to netýká.  To je ovšem omyl. Česká republika má dle čl. 139 SFEU přiznanou pouze dočasnou výjimku z přijetí eura, která jí může být prakticky kdykoli zrušena. ČR tudíž neovlivní, zda euro přijme nebo nepřijme a vzhledem k tomu, že byly do eurozóny na základě politických rozhodnutí přijaty státy jako Řecko či Itálie, které konvergenční kritéria také nesplňovaly, lze se důvodně domnívat, že by takto mohla být „přijata“ i Česká republika. Považujeme proto za chybu, že si naše země nevyjednala trvalý opt-out z eura.

 

V neposlední řadě také považujeme za velkou neznámou výši naší případné budoucí účasti v tomto experimentu, která je dle vyjádření ministra financí Kalouska odhadována na cca 350 mld. Kč (40 mld.  Kč splaceného kapitálu + 310 mld. Kč garancí), což ale nemusí být částka konečná. Tato suma se může v mezidobí mezi počátkem fungování ESM a naším vstupem několikanásobně navýšit, opět bez jakékoli možnosti toto ovlivnit.

 

Zatímco se v naší zemi neustále zvyšuje daňové zatížení občanů, klesá reálná hodnota důchodů u lidí, kteří celý život pracovali a platili do sociálních systémů, stát osekává výdaje na zajištění bezpečnosti, zdravotních a sociálních služeb, školství, vědu, kulturu, dopravu a další oblasti, a místo aby zajistil potřebné služby vlastním občanům, vydává tuto zemi napospas těmto pochybným experimentům, o kterých se většina odborníků vyjadřuje, že nikam nevedou.

 

Vážený pane prezidente, apelujeme na Váš zdravý rozum a národní cítění. Věříme, že budete nadále hájit zájmy České republiky, stejně jak jste již činil mnohokrát v minulosti a nebudete ratifikovat tuto „smluvu dluhů“, která představuje reálné nebezpečí pro naši krásnou zemi. 

 

DSSS Praha

v.z. Jiří Petřivalský

předseda KO DSSS Praha