Méně heren, více školek

15.04.2014 14:05

Každoročně řeší mnoho nejen pražských rodin, jak skloubit pracovní povinnosti a další potřebné závazky a péči o své předškolní dítě či děti. Ačkoli se zdá, že řešení v podobně umístění ratolestí do mateřských školek je nasnadě, v praxi to tak jednoduché není. Pro spoustu rodičů je velký problém sehnat školku, která by jejich děti přijala. Školek je málo, a tak například v minulém roce neuspělo s žádostí o umístění do tohoto zařízení přes 40 % uchazečů. Poptávka výrazně převyšuje kapacitu a počet mateřských škol vůbec. Nadto zde existuje neblahý trend rušení školek.

 

Nejde ovšem jen o rušení školek. Musíme zohlednit i provozní dobu školek, kritéria pro přijetí či dostupnost práce pro rodiče s malými dětmi v blízkosti školky místně příslušné dle trvalého bydliště. Měřítka pro přijetí jsou dnes nastavena tak, že prakticky vyřazují možnost dát dítě do školky v jiném městě nebo městském obvodě, než je trvalý pobyt rodičů. V případě, že oba rodiče za zaměstnáním denně dojíždějí, nastává též takový problém, že provozní doba školky je kratší než celková doba cesty plus pracovní doby rodičů. Toto jsou ovšem „jen“ technické nedostatky.

 

Mnohem větším problémem je skutečnost, že místo toho, aby byl podporován vznik školek nových, vyrůstají jako houby po dešti ve městech herny s výherními, tedy spíše proherními automaty, špinavé noční kluby a bordely či nezdravé nadnárodní fast-foody a bistra pochybných cizinců. Zastupitelům a majitelům nemovitostí vyhovuje cinkání mrzkého penízku, a tak na zajištění předškolní péče českých dětí pochopitelně není upřena taková pozornost. Navíc pražský magistrát v takovéto situaci ještě nedávno zcela vážně uvažoval o skandálním zavedení jakýchsi aplikačních místností, takzvaných „šleháren“ pro feťáky, což naštěstí zamítli radní jednotlivých městských částí.

 

Východisko z tohoto stavu je na první pohled prosté. Namísto povolování dalších a dalších opileckých doupat nebo starání se o komfort zfetovaných trosek (např. na rozdíl od diabetiků dostávají zdarma jehly do injekcí…) by se měly otevírat nové mateřské školky pro naše děti. Vedle primárního účelu by to znamenalo i pracovní příležitosti pro vychovatele, učitelky, uklízečky nebo kuchyňský personál. Aby to ale řešení opravdu prosté bylo, je důležité změnit myšlení a změnit hodnoty. Se stávajícími liberalistickými představiteli nechajícími si za každou cenu pro korunu vrtat koleno ale nepočítejme. Rodina a jistoty pro předškolní děti, tedy pro budoucnost naší země, to by mělo být skutečnou prioritou. A tu alespoň my, členové dělnické strany, prosazujeme.

 

 

Bc. Miroslav Konečný                 

redaktor PD