Kdo je vinen?

11.03.2013 23:51

  Skepse, znechucení a rezignace jsou nejčastěji důsledkem neuvážených činů.

  

   Příklad: Větší část celku o něčem rozhodne, tudíž ta menší část se musí názoru většiny automaticky podvolit. Známe to všichni. Říká se tomu demokracie.

  

   V tom lepším případě rozhodne třeba petice za zachování dětského hřiště v neprospěch výstavby hypermarketu. Tím horším případem, bohužel, bývají výsledky parlamentních, nebo krajských voleb, kde se názor většiny projeví zcela v neprospěch celku jako takového.

  

   Hlavní podíl viny na tom nesou i tzv. průzkumy veřejného mínění, které mají voliče odradit od volby „malých“ stran a přiklonit se k volbě stran „velkých“, přičemž rozlišovacím znakem je dělit je na tzv. pravici (liberální) a levici (sociální). A tady de facto končí i veškerá legrace a začíná skepse, znechucení a v krajním případě i úplná rezignace.

  

   Vidiny lepších zítřků z před- i polistopadových let jsou ty tam. Možná jen hrstka skálopevných optimistů pořád věří, že ten současný pravdoláskařský závan, ne nepodobný výparům ze silážní jámy, se nadobro rozplyne ve větru a dělnictvo, společně s pracující inteligencí, se znovu nadechnou k sounáležitosti, citu pro pořádek a k ryzímu vlastenectví.

  

   K zachování naší národní identity je proto zcela nezbytné ohradit se všemi dostupnými prostředky proti invazi všech cizích prvků, zanechávajících po sobě jen spoušť amorálnosti, odpadlictví a degenerace.

  

   Stát v této věci naprosto a jednoznačně selhává na celé čáře! Místo preventivní regulace všech společensky nežádoucích faktorů hledí jen a pouze na finanční prospěch! Tenhle extrémně pravicový přístup ve stylu „Stát na vás kašle, ať se každý stará sám o sebe“, hraničící až s anarchii, prostě musí jednou provždy skončit!

  

   Pro dobro nás všech, i všech příštích generací, nesmíme za žádnou cenu dopustit, aby se tady rozmáhala liberální chátra, štvoucí proti českému tradicionalismu, s cílem vykořenit jej a nahradit jako něco bezcenného a opovrženíhodného. Nic takového tady trpět nehodláme a každému, kdo vztáhne ruku na národ český, bude mu tahle ruka useknuta a zašlapána do země!

 

Ali Kurbel