Homolobby prosadila v EU kriminalizaci zastánců tradiční rodiny

24.04.2014 17:04

Na zasedání Evropského parlamentu 4. 2. 2014 se občany zvolení a jimi placení zástupci opět vyznamenali. Poté, co v prosinci neprošla extrémně propotratová zpráva Estrela, si poslanci spravili chuť a velkou většinou 394 hlasů schválili tzv. Zprávu Lunacek (název podle předkladatelky, rakouské „pokrokové“ zelené poslankyně Ulrike Lunacek).

Je třeba podotknout, že většina společnosti nemá problém s tzv. LGBTI osobami (lesbičky, gayové, bisexuálové, transsexuálové a intersexuálové), a pokud nikoho neobtěžují, ostatní lidé jsou k nim tolerantní.  Většina těchto lidí, byť se od nás liší, žije naprosto nenápadným životem, nechtějí adoptovat děti, nemají potřebu dávat svoji odlišnost okázale najevo a domáhat se nějakých nadstandardních práv. Někteří z nich se dokonce přidali na stranu tradiční rodiny, neboť si uvědomují, že i oni byli stvořeni spojením muže a ženy, a že rodina, tedy muž, žena a děti, jsou základem každé zdravé společnosti. Je třeba poděkovat těm z nich, kteří se nebojí otevřeně mluvit a vystupují proti LGBTI lobby a kteří odmítají být slepými loutkami v rukou jedinců snažících se rozvrátit tradiční rodinné a společenské hodnoty.

Zpráva Lunacek vyzývá orgány a agentury EU, aby vypracovaly akční plán na ochranu základních práv osob LGBTI, a to zejména v oblasti poskytování poradenství těmto osobám o jejich základních právech, monitoringem jejich postavení v rámci EU a členských státech, a informováním veřejnosti o jejich právech. Členské státy a Komise jsou vyzývány k tomu, aby zajistily prosazení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace na základě sexuální orientace, a to hned v několika oblastech: v zaměstnání, ve vzdělání (v programech zaměřených na mládež a vzdělávání), ve zdravotnictví, v přístupu ke zboží a službám. Členské státy mají zajistit pro LGBT osoby uplatnění práva na svobodu projevu shromažďování a zajistit jejich účastníkům účinnou ochranu.

Naprosto zásadním bodem této zprávy je naléhavá výzva národním státům, aby do svého trestního práva přijaly normy, které zakotví do právního řádu „ další formy trestných činů páchaných na základě předsudků a podněcování k nenávisti, včetně trestných činů páchaných z důvodu sexuální orientace a genderové identity.“ Připomínám, že se zde nejedná o případy, kdy jeden člověk přizabije druhého proto, že je gay, jedná se o kriminalizaci jakýchkoli slovních výroků, pokud shledá státní zástupce nebo soudce, že máte vůči LGBTI osobám předsudky nebo nedej bože nenávist. Prostě tmářství se netrpí! Pro tento účel bude EU i národní státy školit represivní aparát proti nám a za naše peníze! To by v konečném důsledku mohlo znamenat konec tzv. „pochodů za rodinu“, které probíhají po celé Evropě, ale také značný zásah do svobody slova.

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví ve svém stanovisku ke Zprávě vyzývá členské státy, aby zajistily šíření pozitivních informací o LGBTI osobách, a to v rámci široké veřejnosti a sexuální výchovy ve školách (o způsobu informování se nehovoří). Členské státy mají dle této zprávy provést změny v rámci vnitrostátního rodinného práva tak, aby byly akceptovány změny ve struktuře a formě rodin, a umožnily, aby děti mohly mít více než dva rodiče, uznaly tzv. duhové rodiny LGBTI osob, přičemž stát by měl zajistit lesbickým ženám volný přístup k asistované reprodukci. Státní, místní a regionální orgány mají zajistit uplatňovaní práva na svobodu projevu a shromažďování těchto osob a účinně napomáhat jejich organizacím při pořádání akcí typu „pride“ apod.

Tato zpráva se snaží z LGBTI osob vytvořit další privilegovanou vrstvu společnosti, která si bude přivlastňovat více práv, než jí dle přirozeného běhu věcí náleží. EU v honbě za „falešnou rovností“, která fakticky neexistuje, vytváří nerovnost a diskriminaci, z normální většiny by se dle soudruhů z Bruselu měla brzy stát vrstva rasistů, xenofobů a extrémistů, které je třeba ze společnosti eliminovat a převychovat. Tato zpráva není závazná, nicméně vzhledem k tomu, že v naší nové vládě sedí „pokrokoví revolucionáři“ jako Dienstbier, Zaorálek nebo Chládek, máme se patrně na co těšit. Je třeba se proti těmto věcem rázně postavit a nedovolit jim tato opatření zavést do praxe. Tady již nejde o zakřivení banánů nebo okurek, tady je útočeno na samotné základy naší společnosti – na rodinu a zejména na děti.

Naše stanovisko k této problematice zní: Rodina je základem každé zdravé společnosti. Rodinu tvoří otec, matka a děti, nikoli otec – otec, matka-matka nebo rodič 1 – rodič 2. Jsme proti adopci dětí LGBTI osobami.  LGBTI osoby mezi námi žijí, a to je také třeba akceptovat. Jde však o odchylku od normálu, a proto není přípustné propagovat tento životní styl mezi dětmi a mladistvými. O LGBTI  je možné informovat, zásadně však neutrálně, nikoli agresivně, jak se to děje v některých zemích, a určitě ne děti v mateřských a základních školách. Stát je povinen dle Ústavy ČR poskytovat stejnou ochranu všem občanům bez rozdílu, a proto je nadstandardní ochrana jakékoli menšiny na úkon většiny nepřípustná.

A na závěr, jak hlasovali čeští europoslanci:

Pro návrh: Brzobohatá (ČSSD), Falbr (ČSSD), Mynář (ČSSD),Poc (ČSSD), Rouček (ČSSD), Sehnalová (ČSSD), Flasarová (KSČM), Kohlíček (KSČM), Ransdorf (KSČM), Maštálka (KSČM), Češková (ODS)

Proti návrhu:  Březina (KDU-ČSL), Roithová (KDU-ČSL), Strejček (ODS)

Zdrželi se:  ODS: Cabrnoch, Fajmon, Kožušník, Ouzký

Nehlasovali: Dušek (ČSSD), Tošenovský (ODS), Vlasák (ODS)

 

Mgr. Světlana Dvorská

vedoucí redaktorka PD