Hlas lidu - hlas pro Dělnickou stranu!

24.10.2013 14:08

Předvolební agitace dosahuje vrcholu. Zástupci kandidujících stran se předhánějí v tom, kdo nabídne atraktivnější sliby. Znáte to: více pro toho, více pro tamtoho, více pro všechny atd. Zkrátka toho naslibují nejvíc, co se dá, aby pak několik měsíců "po funuse" občané opět jednou zapomněli. Paměť je přece tak krátká, že? My ovšem nezapomínáme!

Prioritou Dělnické strany sociální spravedlnosti je vybudovat stát na národních hodnotách, sociálních jistotách a solidaritě k těm, kteří to potřebují. Hlavně proto nás média a jisté zájmové skupiny vykreslují jako nebezpečné zločince. Naše priority jsou pro ně jako sůl na otevřenou ránu. Nenávidí nás. Jsme pro ně extremisté, neonacisté, rasisté, radikálové, dokonce prý pravicoví. Pro tyhle absurdity by měl pochopení možná tak absolvent školy pro mentálně retardované, ne střízlivě smýšlející člověk.

Ačkoliv v průzkumech preferencí se DSSS takřka pravidelně neobjevuje, neznamená to, že jsme skeptičtí z výsledků, které nám agentury proklamují. Právě naopak! Práci, kterou děláme, neděláme pro sebe, ale pro lidi, kteří se na nás obracejí vždy, když nenajdou pomoc jinde. To je pro nás ta největší motivace! Nakonec, rozhodnou přece volby a ne nějaké pofidérní průzkumy.

Naposledy vůči naší činnosti zazněla kritika dokonce už i z církevních kruhů. Předseda České biskupské konference Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml a vrchní zemský a pražský rabín Efraim Sidon se shodli, že za všechny kriminální delikty Cikánů jsme odpovědní my všichni a že nacionalismus je nutno eliminovat. Těžko říct, proč s tímto prohlášením přicházejí zrovna pár dní před volbami. Jisté je jen to, že pánové evidentně přehlížejí fakt, že nacionalismus slouží jako přirozený obranný mechanismus před agresivní implementací multikulturalismu a tzv. pozitivní diskriminace, které slouží k likvidaci všech elementárních prvků národního státu. A na tom se členové a sympatizanti Dělnické strany rozhodně nemíní podílet.

Proto volíme 18ku!

Dalibor Kurbel