DSSS Praha ožívá

06.04.2018 10:13

Včera 5.4.2018, proběhla schůze MO DSSS Praha. Hned v úvodu bych chtěl poděkovat všem zúčastněným. Celé setkání se neslo v duchu vlastenectví a neutuchajícího elánu pokračovat v naší práci pro NAŠÍ vlast. Všichni aktéři byli seznámeni se změnami ve vedení místní organizace a s úkoly, které stojí před námi. Není jich málo, ale jsem přesvědčen, že je zvládneme se ctí a na konci roku, při celoročním hodnocení, se budeme moci podívat sami sobě do očí z hrdostí a úsměvem, že jsme vše zvládli.Jedním z hlavních bodů byla diskuze o činnosti MO v tomto roce. Bylo schváleno a to jednoznačně, že se musí zvýšit aktivita MO jako celku a to ve všech oblastech propagace strany  ode všech členů a základním bodem pro tento rok je pořádání a zúčastňování se propagačních akcí, jak na území Prahy, tak i mimo ní. Z nejbližších, vyjmenuji akci na Hlavním nádraží, dne 14.4.2018 od 14 hodin, další akce které se jako MO zúčastníme bude 1. máj v Plzni a další.Zároveň jsme si vytyčili úkol na rozšíření členské základny MO DSSS Praha. Samozřejmostí je účast v komunálních volbách. O podobě a formě se bude ještě jednat. Při vědomí politické situace v naší zemi jsme dohodli pravidelná setkání o kterých budou všichni členové s předstihem informováni, aby jsme mohli pracovat naplno s co největším potenciálem lidí, ale i prostředků. S pozdravem všem DĚLNÍKŮM Michal Moravec - předseda MO DSSS Praha.