Do dalších let společně

05.06.2013 19:14

Půjdu rovnou k věci. Jsem hrdý na to, co naše strana v posledních letech dokázala. Začali jsme z ničeho, bez sponzorů, přízně médií a navzdory policejním represím a státní šikaně. Začínali jsme jako neznámá strana, která byla jednou z mnoha pronárodních subjektů, o kterých 99% lidí v ČR nikdy neslyšelo. Nevezli jsme se v pohodlném mainstreamovém toku, ale vždy jsme šli proti jeho proudu.

Za těch 10 let existence jsme vyvedli stranu z anonymity, což nebylo vůbec snadné. Dnes už se v naší zemi najde málokdo, kdo by o nás neslyšel a neznal nás. Dosáhli jsme toho, že nás lidé znají a mají na nás názor, ať už pozitivní, nebo negativní. To je něco, co se nepovedlo za poslední roky žádné jiné pronárodní straně. Co mě však těší ještě více, jsou změny, kterými strana prošla a stále prochází. Když si srovnám členskou základnu v Praze před pěti lety a dnes, tak nemůžu nebýt potěšen. Pamětníci mi dají za pravdu, že ta změna je obdivuhodná. Mladé nadšence vystřídali zkušení lidé středního věku a mikiny Lonsdale zase pro změnu košile a kravaty. Nezaměstnané nahradili řemeslníci, podnikatelé, manažeři a vysokoškoláci.

To, co byl dříve neřešitelný problém, je dnes samozřejmostí. Funguje nám Grafické oddělení DSSS, běží nám webové stránky, náš tištěný Pražský dělník dosahuje vysoce profesionální úrovně, rozbíhají se nám odborné komise DSSS. Prostě abych to zkrátil, konečně fungujeme jako reálná politická strana a ne jako vzpomínkové sdružení uzavřeného okruhu nadšenců. V současnosti tak tvoříme jedinou pronárodní politickou funkční sílu, za což je třeba poděkovat obětavé práci vedení, členům a sympatizantům DSSS. Bez vás by to nešlo.

Dnes se často setkávám s názorem, že rozpuštění původní DS bylo to nejlepší co nás mohlo potkat. Strana se zbavila nálepky „neonacisté“, což se ostatně v poslední době potvrdilo odchodem některých lidí a směle vykročila do nového desetiletí. Přišli noví kvalitní lidé, kteří s námi dříve o spolupráci neměli zájem, objevili se sponzoři a systém musí vynakládat stále zoufalejší snahu o naši diskreditaci a tlak na občanskou společnost, která nás začíná vnímat jako svoji legitimní součást. Příkladem budiž např. odvolání předsedy Vandase z akce „Soumrak kmotrů“.

Je lhostejné, co o nás píší někteří aktivisté a bývalí členové na sociálních sítích. Boje s různými fanatiky na facebooku jsme prohrávali vždycky, ať už se jednalo o podnikatelské sdružení Evropských patriotů pana Pytla, nebo podivnou náboženskou sektu Řádu ozubeného kola pana Hirata Stejkozy. Nejinak je tomu ani dnes. Proti neuvěřitelné zášti, zlobě a pohádkám nelze vyhrát racionalitou, argumenty a pravdou. Nezbývá, než chvilku počkat, až se další podivný projekt zhroutí sám od sebe a „pracující demokraté“ si najdou jiné vyžití, než pomluvy na facebooku a upadnou v zapomnění, tak jako mnozí jiní v minulosti. Pevně věřím, že to nebude trvat příliš dlouho.

My se jako DSSS zaměřujeme na svoji činnost, na nábor nových kvalitních lidí a na zlepšování stranické práce. Jsme tady pro lidi a oni to vnímají. Jistě nejsme bezchybní, jsme jen lidé a dopouštíme se chyb jako každý. Ale stále jsme zde, stále se učíme a stále nabízíme bezkonkurenčně nejlepší pronárodní politickou alternativu v naší zemi. V předvolebních průzkumech si udržujeme mírný, ale trvalý vzrůst preferencí a po proběhlé reorganizaci stranických struktur vše směřuje k tomu, že nás odchod některých lidí jen do budoucna posílí. Příkladem může být akce v Duchcově, kterou organizujeme ve spolupráci s místními občany 22. června. Takže nebojme se toho a pojďme s chutí do další práce, ať v té naší zemi alespoň něco změníme k lepšímu. Budoucnost je naše.

Jiří Petřivalský

Předseda KO DSSS Praha