Diplomatická nóta DSSS k rozpuštění NPD (adresováno velvyslanectví Spolkové republiky Německo)

15.05.2014 22:03

Vážení,
oslovujeme Vás v nanejvýš závažné a znepokojivé věci, kterou jistě představuje svoboda slova, vyjadřování a politické práce v Evropě. Jistě se shodneme, že by v demokratické společnosti měla fungovat pluralita názorů a svoboda myšlenek, které jsou reprezentovány právě politickými stranami. O to více nás šokovala snaha některých Vašich totalitně smýšlejících lidí o zakázání politické strany NPD.


My, čeští vlastenci, považujeme svobodu na názor za nedělitelnou a samozřejmou součást ústavního pořádku každého demokratického právního systému. Sami jsme se setkali s několikanásobným pokusem o rozpuštění naší původní strany, který nakonec antidemokratické síly v naší zemi dotáhly až k rozpuštění naší původní strany v nesmyslném soudním procesu.


Překvapuje nás, že ve Vaší zemi, která má smutnou zkušenost s totalitními režimy, usilují někteří lidé o zakázání politické strany, která má významnou voličskou podporu. Věříme, že dnešní Německo je svobodnou zemí, která nechá svoje občany, aby si vybrali, kdo je bude zastupovat jak v Německu, tak v Evropě. Zastavte politické procesy a dejte možnost svobodného výběru německým občanům.


Eure Exzellenz,

wir schreiben Ihnen, da es uns beunruhig, wie man in der BRD mit der Meinungsfreiheit umgeht. Freiheit der Rede, Aussprechen der politischen Meinung und die politische Arbeit, in einer demokratischen Gemeinschaft muss Pluralität der Meinungen funktionieren insbesondere  die Freiheit der Gedanken, die gerade von politischen Parteien praktiziert wird. Wir sind erschrocken, dass jemand in der BRD noch heute so totalitär denkt und noch in dieser Zeit andere Meinungen und ihre politische Repräsentanten verfolgt.

Hier in Böhmen findet man, dass die Meinungsfreiheit und eine Verfassung unabdingbar zu einem demokratischen Rechtstaat gehören. Wir haben es selber 2010 erlebt als man die Delnicka strana (DS) in Tschechien verboten hat. Damit hatte sich die Demokratie in Tschechien einen Bärendienst erwiesen, viele Menschen in Böhmen haben damals den Glauben an unseren Staat verloren. Wir sind überrascht,   dass der Bundesrat  in der BRD eine politische Partei  wie die NPD  noch jetzt verbieten will. Das alles in einen Land, das auch traurige Erfahrungen mit dem Totalitarismus hat. Warum darf das deutsche Volk nicht selber wählen, von welchen Parteien und Politikern es regiert und vertreten wird.

 Stoppen Sie bitte den politischen Repressionen gegen die Opposition. Lassen Sie das deutsche Volk  in FREIEN Wahlen selbst entscheiden.