Cestou seriózní radikality

22.01.2013 19:36

Vážení přátelé,

v souvislosti s desátým výročím strany jsem nemohl nepřemýšlet o uplynulých letech ve straně. Je nesporné, že jsme za ty roky dokázali mnohé. Dnes máme volební výsledky, o kterých jsme před nemnoha lety jen snili. Pro připomenutí např. v roce 2006 jsme obdrželi ve volbách do Poslanecké sněmovny 0.23% hlasů. Ti z Vás, kdo si tu dobu pamatují, se mnou jistě musí souhlasit v tom, že se strana od té doby značně posunula v mnoha ohledech, za což vděčíme neúnavné a obětavé práci vedení strany, ale i každého z Vás. Nezlomilo nás rozpuštění strany, policejní represe ani tlak ze strany různých skupin. Jsme stále zde a stále bojujeme za lid naší země.

Přátelé,

deset let je za námi a je čas se podívat na to, co nás čeká v budoucnu. Výhledově máme jen dvě možnosti, buď můžeme být tak nějak spokojení s tím co máme, čekat na další zhoršování situace v naší zemi, postupně sbírat desetiny procent a doufat, že se neobjeví někdo, kdo bude pronárodní politiku dělat lépe než my. Druhou možností je to, že začneme sami tvrdě pracovat na našem snu o DSSS jako o silné národní a sociální straně, která bude představovat reálnou alternativu pro voliče v naší zemi. Věřím, že si většina z Vás vybere druhou možnost, ostatně od toho jsme dnes tady. Nestačí se spokojit s tím, že posilujeme. Musíme udělat maximum pro to, aby tento nárůst byl co nejrychlejší. Pojďme si tedy říci, na co bychom se měli v budoucnu zaměřit.

Rozhodující pro každou politickou stranu je vývoj jejího vnějšího obrazu, našeho Image. Musíme vnitřně i zevnějškem prokazovat svou identitu, kdo skutečně jsme a chceme být. Musíme svým vystupováním a chováním neustále pozitivně reprezentovat naše myšlenky. Lidé nebudou považovat za seriózní volební alternativu pro naši zemi hospodské povaleče, ale ani aktivisty, kteří na manifestacích vypadají jako by si odskočili na polední přestávku ze směny v kravíně.

Dosáhli jsme za roky naší existence značného stupně známosti, ukázalo se přitom, že nám v minulosti často posloužila ke zviditelnění i negativní reklama. Dnes je však již jméno DSSS mezi veřejností natolik známé, že bychom se měli posunout od snahy udělat nás ještě známějšími, ke snaze o zkvalitnění zvuku značky DSSS. To co mohlo fungovat před pěti lety, nemusí být již nezbytně přínosem i dnes.

Naši voliči se musí cítit být námi zastupováni. To znamená, že musíme vizuálně a nezpochybnitelně odpovídat konvencím a nehnat se sami do izolace svým oblečením či vystupováním. Je třeba se nadále vyvarovat toho, abychom byli vnímáni jako sociálně vyloučená skupina.

Přátelé,

buďme radikální ve svých názorech, ale nepleťme si radikalitu s hloupostí. Tím, že dáme na svůj web článek o sráčích z České televize, nedokazujeme to, že jsme radikální, dokazujeme jen to, že nemáme patřičnou úroveň. Poučme se z toho a pojďme v budoucnu dělat politiku seriózní radikality. Neustupujme, stůjme si za svými názory, ale argumentujme věcně, tématicky a bez zbytečné vulgarity. Chceme být seriózní pronárodní stranou, ne spolkem hospodských kecálků a kritiků.

Ke své prezentaci si vybírejme témata, o která se lidé zajímají a která zároveň nejsou typická pro velké strany. Zajímejme se o nemocný nadnárodní bankovní systém, nefunkční EU, příliv cizinců, ochranu zvířat a životního prostředí a o další věci, které by měly být pro nás jako nacionalisty typické. Romská problematika nás vytáhla na 1,5%, čímž jsme z ní vytěžili maximum co jsme mohli, ale dále nás už neposune. Neopouštějme ji, ale berme ji jen jako jednu z mnoha doplňků naší politiky. Nemluvím jen  teoreticky. V loňském roce proběhlo v Praze několik mítinků zaměřených například např. na témata církevních restitucí, městské hromadné dopravy, geneticky modifikovaných potravin, či problematiky exekutorů. Je jen na Vás, abyste přenesli podobné aktivity i do Vašeho regionu. Musíme se za každou cenu zbavit nálepky strany jednoho tématu, která je pro nás smrtící.

Přátelé,

máme výhodu, že se nemusíme nic sáhodlouze učit a vymýšlet. Začněme místo toho ve větší míře přebírat věci, které již fungují u našich západních přátel. Uzpůsobme styl naší propagace západnímu standardu. Dělejme republikově jednotný styl propagace našich materiálů. Nesnažme se každý pracovat zvlášť a nechme to na lidech, kteří mají s grafikou a propagací zkušenosti. Mým snem je, že před volbami do Poslanecké sněmovny budeme mít po celé republice výborně zpracované letáky, ke kterým člověk přijde a už z dálky si řekne. Tohle je DSSS.

Zaměřme se na sociální stránku naší politiky. Inspiraci můžeme čerpat třeba z Řecké strany Zlatý Úsvit. V roce 2009 získala tato strana 0,45% hlasů. V květnu 2012 to již bylo 6,97%, což je 15x více za pouhé tři roky. A dnes o osm měsíců později se jejich preference pohybují okolo 16%. A čím si Zlatý Úsvit získal náklonost Řeků? Zejména svým sociálním cítěním, když např. rozdává potraviny řeckým občanům v rámci kampaně „Jídlo jen pro Řeky“.  K dalším stranickým solidárním kampaním patří například „Krev jen pro Řeky“ a teď nově „Pracovní místa jen pro Řeky“. Členové strany navštěvují dílny a továrny, počítají a zveřejňují počet zahraničních zaměstnanců, kteří tam pracují a motivují zaměstnavatele, aby místo nich zaměstnávali Řeky. I tudy by mohla vést naše budoucí cesta.

Přátelé,

mohl bych zde mluvit ještě dlouho, ale musím také přenechat slovo dalším řečníkům. V každém případě přeji Vám všem mnoho odhodlání a nadšení do další politické činnosti. Společně to dokážeme a úspěch se dostaví. Děkuji

Jiří Petřivalský

Předseda KO DSSS Praha