Attilovo velké morální vítězství.

23.02.2013 17:47

   To, co se zdálo být pro tuto dobu zcela nemyslitelné, se stalo skutečností!

 

   Ne, nevrátil se obávaný hunský vojevůdce Attila, nýbrž jeden jeho jmenovec teď zcela jistě bude pro mnohé maďarské občany stejným hrdinou. Alespoň v současných politických poměrech.

 

   Attila Vajnai, člen Dělnické strany Maďarska, se postaral o historickou událost. Díky vlastnímu politickému přesvědčení a vědom si toho, že spravedlnost zcela jednoznačně stojí na jeho straně, se nezalekl represivních složek totalitního systému (zvaného též „demokracie“) a i když mu byl uvalen „pouze“ peněžitý trest, rozhodl se přesto (a nebo právě proto) zažalovat stát u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) za to, že mu odepírá svobodu názoru a politického přesvědčení. A výsledek? Pro mnohé jistě překvapivý.

 

   Od 1. května tohoto roku vejde na území Maďarské republiky v platnost zákon, který ruší zákaz nošení symbolů, spjatých s politickými ideologiemi. Komunisté i národní socialisté tak už nebudou postihováni za nošení „závadových“ triček, odznáčků nebo vlajek, jak je tomu třeba v České republice a soudy se tak konečně odbřemení od prkotin a začnou se zabývat skutečně závažnými trestními činy. Samozvaní „znalci“ na jakýsi extrémismus tak už nebudou státu zapotřebí a mohou svůj bezbřehý fanatismus a paranoiu uplatnit třeba v Kongregaci pro nauku víry.

 

   Je třeba také připomenout, že Dělnická strana sociální spravedlnosti podala stížnost na ESLP za rozpuštění Dělnické strany v roce 2010, na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Pevně věříme, že i v tomto případě jednou provždy zvítězí zdravý rozum nad lží a nenávistí...

 

Ali Kurbel