Historický citát: (Proroctví kněžny Libuše)

"Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.

 Tam v lese je místo, třicet honů odtud vzdálí, Vltava řeka je obíhá.
 To na půlnoc ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem,
 na polední pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova.
 Tam když přijdete, najdete člověka uprostřed lesa, an tesá práh domu.
 I nazvete hrad, jenž vystavíte, PRAHOU.
 A jakož knížata, vojvodové proti prahu klanějí hlavu,
 tak budou se klanět i proti městu mému.
 Budeť mu čest a chvála a bude slovutno světu."Historický citát: (Jan Lucemburský, král český)

 

"Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!"

 

Filmový citát: Vikingové (proslov krále ke svému lidu)

„Teď jsme pronásledováni ve vlastní zemi, vždycky tomu tak nebylo. Dřív jsme stavěli, aby po nás něco zůstalo. Statky kam až jen oko dohlédne.“

Filmový citát. Rocky (monolog Rockyho k dospívající slečně z místního ghetta):

„Máš kluka? Nemáš kluka. A víš proč? Protože trčíš na rohu s idiotama. Rozumíš? Nikdy se nikam nedostaneš, protože to jsou nuly. Musíš se držet prima lidí a budeš mít fajn přátele. S chytrejma lidma získáš chytrý kamarády. Rozumíš tomu? S blbečkama chytneš blbečky. To jsou jednoduchý počty.“

 

Filmový citát. Pán prstenů: Návrat krále (proslov Aragorna k vojákům Gondoru před rozhodující bitvou o osudu říše lidí).

„Neustupujte. Držte se. Synové Gondoru, synové Rohanu, mí bratři. Vidím Vám na očích stejný strach, který by vzal odvahu mně. Možná přijde den, kdy odvaha lidí selže. Kdy opustíme své přátele a zpřetrháme všechny svazky. Ale dnes to nebude. Hodina vlků a roztříštěných štítů, kdy se věk lidí zhroutí, ale dnes to nebude. Dnes budeme bojovat. Při všem co je Vám na této dobré zemi drahé Vás vyzývám: Stůjte muži západu!“