Pražská DSSS se představuje 

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) je v současnosti jedinou národní opoziční stranou v ČR. Náš program stojí na třech základních pilířích, a to na myšlenkách národních, sociálních a konzervativních.

Pražskou krajskou organizaci DSSS tvoří lidé, kteří si myslí, že je v našem státě mnoho věcí, které je potřeba změnit a toho lze dosáhnout jen soustavnou a postupnou politickou prací. Věříme, že existují věci, za které stojí bojovat.

 Nejsme spokojeni s tím, jak naše hlavní město upadá. Praha se stále více stává východní periférií. Nezřídka tak můžeme být svědky toho, že se člověk nedomluví česky ani v běžných obchodech. Každý národ má právo na svoje sebeurčení a identitu. Neexistuje žádný jediný model dokonalého systému, který by byl aplikovatelný v každých podmínkách. Respektujme cizí kultury v jejich státech a zároveň se zasazujme o zachování naší kulturní identity v ČR.

Václavské náměstí, které by mělo sloužit jako chlouba Prahy a výkladní skříň pro cizince je okupováno Africkými azylanty, kteří zde nabízejí drogy a prostituci. Centrem se potloukají tlupy narkomanů a policie místo toho, aby řešila skutečnou kriminalitu, raději rozdává botičky a buzeruje mladé lidi za cigaretu marihuany. Praha tak namísto hrdé Evropské metropole začíná připomínat multikulturní vězení, ve kterém trpí pouze původní obyvatelé.

 Firmy zneužívají tzv. "Ekonomickou krizi" jako bič na své zaměstnance, kteří pro ně nejsou ničím víc, než snadno odepsatelnou položkou. Z přístupu firem vůči svým lidem se vytratila jakákoli úcta a díky asociálnímu zákoníku práce často zaměstnání připomíná spíše trest, než smysluplnou činnost za spravedlivou odměnu.

Děti na školách nejsou vedeny k hodnotám jako je úcta, hrdost a láska k vlasti. Nelze se jim divit, že často trpí pocity deziluze a nevidí před sebou žádnou perspektivu a smysl života. Naši nejlepší lidé poté rozčarovaní odcházejí do ciziny a místo nich se k nám valí jen zástupy nevzdělaných imigrantů z východu a třetího světa.

Mladí lidé nemají žádné sociální jistoty a bojí se už jen z ekonomického hlediska zakládat si rodiny. Takže vysokou porodnost udržuje pouze jedna skupina obyvatel, která příliš nemyslí na budoucnost a pro kterou se vždy nové byty a sociální dávky najdou.

Starší lidé často nemají možnost dožít v důstojných podmínkách a jsou prakticky nuceni pracovat až do své smrti, jen aby zaplatili základní věci jako jsou bydlení, jídlo a léky.

Celý sociální systém je u nás nastavený tak, aby zvýhodňoval nepřizpůsobivé, zatímco s lidmi, kteří se, často ani ne svojí zásluhou, dostali do těžké životní situace se nikdo nebaví. Exekutorská mafie se lidem směje do očí. Zatímco zaměstnanci nedostávají první tři dny nemocenskou, vynakládá stát desítky miliard korun na církevní restituce. Pro Dělnickou stranu není sociální spravedlnost jen součástí názvu, ale i základním myšlenkovým principem.

Nástup kapitalismu přinesl i nový problém, a to bezdomovectví. Tito lidé jsou často oběťmi systému a asociální politiky zaměřené na generaci maximálního zisku na úkor lidských hodnot. Dostat se do bezvýchodné životní situace je v tomto systému velmi snadné. Stačí nezaplacení pokuty, ručení kamarádovi, či třeba jízda načerno.

Systém je nastavený tak, aby majitelé ubytoven a podobných zařízení brali neskutečné peníze ze státního rozpočtu, zatímco sociálně slabší lidé jsou tam nuceni často žít v otřesných podmínkách. Dávno již nejde o snahu pomoci sociálně slabým, ale jen o špinavý obchod s lidskou bídou.

Nesouhlasíme s jakoukoli diskriminací občanů na základě barvy pleti, politického přesvědčení, pohlaví, či názorů. Jako jediní prosazujeme požadavek, aby všichni občané naší vlasti měli stejná práva, ale i povinnosti. Odmítáme pozitivní diskriminaci jako rasistický nástroj útlaku. Stát musí být zároveň povinen zajistit ochranu majoritní společnosti vůči nepřizpůsobivým.

Musí být zavedena skutečná rovnost před právem, kde bude trestný čin posuzován podle skutkové podstaty a ne podle požadavků vyvolených. Prosazujeme zrušení financování cikánských neziskových organizací, které jsou placeny z našich daní a zároveň jsou v mnoha případech neefektivní a rasistické.
 

Volení politici stále znovu a znovu selhávají. Často je přímo do očí bijící skutečnost, že raději prosazují svůj osobní prospěch, či zájmy nadnárodního kapitálu či evropských integrátorů, než aby hájili zájmy českého lidu. V míře korupce se ČR řadí mezi státy jako je Bahrajn, Omán, či Namibie. Mají tito lidé právo určovat další směřování českého národa bez jakékoli kontroly? My si to nemyslíme. Chceme vrátit moc do rukou českého lidu a nechat ho tak rozhodovat přímo o zásadních věcech naší země. 

Je na nás, abychom se společně pokusili změnit věci v naší zemi k lepšímu a od toho tu je DSSS.

 

Více se o funkcionářích DSSS Praha můžete dozvědět v sekci Kdo jsme.